ANBI status

Stichting Healey Museum

De instelling is genaamd: Stichting Healey Museum. De Stichting is gevestigd te Breukelen. De Stichting Healey Museum is opgericht op 8 januari 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30279056. De Stichting heeft vanaf 1 januari 2010 de status van culturele ANBI verkregen.

Op de ANBI site staat de Stichting als volgt vermeld: Stichting HealeyMuseum te Breukelen. Het RSIN nummer van de Stichting is: 821801843

Bezoek- en postadres: Stichting Healey Museum Bergseweg 28 Q 3633 AK Vreeland
Telefoonnummer: 06 81733208
E-mail: info@healeymuseum.nl

Het doel van de stichting is: “Het verzamelen en (doen) behouden van – en de educatie omtrent – historische automobielen en vaartuigen van de hand van Donald Mitchell Healey en/of van automobielen geproduceerd bij de “Donald Healey Motor Company Ltd” en aanverwante trofeeën, memorabilia en relevante literatuur. Het bevorderen van de belangstelling van jongeren voor techniek, autosport en historie ten aanzien van de bovengenoemde automobielen en vaartuigen.”
De Stichting heeft een driehoofdig Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Bestuur ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.
In het eerste jaar van haar bestaan werd het Museum vooral bezocht door groepen belangstellenden. Het aantal groepsbezoeken kwam hiermee fors hoger uit dan vooraf was ingeschat. Het aantal individuele Museum bezoeken (circa 300) viel nog wat tegen. Op basis van een evaluatie van het eerste jaar gaat het Museum een beleidsplan opstellen voor de komende periode. Het beleid zal vooral  gericht worden op groei van het aantal individuele bezoekers.

Het Museum hanteert vaste openingstijden: namelijk donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur voor individuele bezoekers. Het openingstijden beleid zal de komende periode tegen het licht gehouden worden. Het Museum heeft een support-programma ontwikkeld voor vrienden van het Museum. Onder andere zijn er speciaal ten behoeve van de vrienden van het Museum een aantal inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Op grond van een evaluatie van deze activiteiten zal ook een nieuw “vrienden programma” worden ontwikkeld. Het sponsor beleid van het Museum wordt ook opnieuw bekeken en waar mogelijk aangepast aan de wensen van de sponsors. Klik op Balans- en Winst-en-Verliesrekening-ultimo-2020 voor meer detailinformatie, over de staat van baten en lasten in 2020.

 Healey Museum-ANBI status