Schenkingen

Schenkingen in natura

In de wereld van Healey liefhebbers staat een generatiewisseling voor de deur. Er zijn steeds minder mensen die de auto’s nog kennen uit de tijd dat ze nieuw in de showroom stonden. Sommige liefhebbers van het Healey merk hebben in de loop der jaren vele zaken en attributen verzameld. Het Healey Museum wil een rol vervullen door deze verzamelingen samen te brengen, tentoon te stellen en te bewaren voor volgende generaties. Wilt u een (gedeeltelijke) collectie schenken of in bruikleen geven aan het Healey Museum? Neem dan contact op met Hans van de Kerkhof, info@healeymuseum.nl of telefonisch 06 81 73 32 08

Clubbadges

Het museum wil de grootste verzameling Healey gerelateerde badges bij elkaar brengen. Vele Healey enthousiastelingen doneerden er een of meerdere. Deze staan in speciale vitrinekasten ten toon. Heeft u een overtollige badge doneer deze aan het museum.

Fiscale aftrekbaarheid van financiele bijdragen

De Stichting Healey Museum heeft de fiscale ANBI status.  Dit betekent dat uw schenkingen en giften in aanmerking komen voor volledige aftrekbaarheid. Als privé persoon heeft u twee keuze mogelijkheden:

Een eenmalige schenking

Voor eenmalige giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Giften aan een culturele ANBI (bijv. het Healey Museum) mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met de factor 1,25 (25%). Deze verhoging mag u toepassen over een giftbedrag van maximaal EUR 5.000.

Een periodieke schenking

Schenkingen in de vorm van een periodieke uitkering (min. 5 jaar) zijn onbeperkt aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 is voor een periodieke schenking geen notariële akte meer noodzakelijk. Het Healey Museum zal met u een onderhandse akte opmaken om de periodieke schenking te effectueren.

Bij giften door bedrijven (NV of BV) wordt geen onderscheid gemaakt tussen eenmalige en periodieke schenkingen. Schenkingen aan een ANBI zijn volledig aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Hiervoor is geen ondergrens vastgesteld. De bovengrens is bepaald op 50 % van de winst met een (jaarlijks) maximum van EUR 100.000. Ook voor schenkingen vanuit de BV of NV geldt dat deze verhoogd mag worden. Met de factor 1,5.

Voorwaarde is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wij hebben dit extra gemakkelijk voor u gemaakt. Voor specifieke vragen over bedrijfs donaties of schenkingen kunt u contact opnemen met Albert Hartink, penningmeester@healeymuseum.nl  of tel. 030 6911347.

Schenkingen